Lista de distribución

Lista sobre o estructura do sistema audiovisual
Nesta lista foméntase o debate entre os participantes interesados nas teorías e nas investigacións sobre o sector audiovisual. Centrarase especial atención ó sector galego pero tamén se podera falar sobre outras experiencias. Se queres subscribirte á lista, manda un e-mail a xpereira@usc.es

Lista sobre Comunicación e información escrita
Nesta lista foméntase o debate entre os participantes interesados nas teorías e nas investigacións sobre a redacción en medios impresos e os xéneros xornalístico. Centrarase especial atención ó sector galego pero tamén se podera falar sobre outras experiencias. Se queres subscribirte á lista, manda un e-mail a xpereira@usc.es

Lista sobre a Sociedade da Información
Nesta lista foméntase o debate entre os participantes interesados nas teorías e nas investigacións sobre a Sociedade da Información. Centrarase especial atención ó sector galego pero tamén se podera falar sobre outras experiencias. Se queres subscribirte á lista, manda un e-mail a xpereira@usc.es

Lista sobre Ciberxornalismo
Nesta lista foméntase o debate entre os participantes interesados nas teorías e nas investigacións sobre o ciberxornalismo. Centrarase especial atención ó sector galego pero tamén se podera falar sobre outras experiencias. Se queres subscribirte á lista, manda un e-mail a xpereira@usc.es


Normas das listas
Todas as listas de distribución réxense pola boa educación e polo interese sobre o tema. As intervencións non son moderadas pero o administrador das mesmas ten a potestade para eliminar da lista a todos aqueles que incumplan as normas. As intervencións poderanse facer en todos os idiomas que desexedes.

Se desexas que incorpore algunha lista de distribución máis, non tes máis que indicarmo en xpereira@usc.es.

Moitas gracias a todos polo interesese que tendes nos temas propostos.

 

 
Pereira | Investigación | Docencia | Recursos |Lista de distribución| Mapa do sitio | Bestiario | E-mail
(c) Xosé Pereira Fariña, 2003