Investigacións

O audiovisual en Galicia
O Observatorio do audiovisual en Galicia (ODA) está a piques de publicar o seu xa terceiro informe bianual sobre a situación do sector audiovisual en Galicia. Neste informe inclúese un importante traballo sobre os productos, as subvencións, as empresas e a lexislación actual, ademais dun avance sobre a situación do groso do sector dentro dos indicadores da Sociedade da Información.


+ Máis información

Situación dos medios de comunicación on-line en Galicia
O grupo de investigación en Novos Medios fixo no ano 2001 unha investigación sobre a situación dos medios de comunicación electrónicos en Galicia. Neste traballo destácase a necesidade de que os xornalistas se convirtan nos grandes intermediarios don mundo dominado polo exceso de información.

+ Máis información

A ficción televisiva e a identidade cultural
Unha das series de ficción de maís éxito en Galicia foi, sen dúbida, Mareas Vivas. Desde os seus primeiros capítulos logrou entusiasmar a miles de espectadores, chegando a cotas do 50% de share. Esta investigación realizada por Xosé Pereira analiza as similutudes do corpus da serie e a indiosincracia da cultura galega.

+ Máis información

 


Estudios anteriores

O sector audiovisual en Cataluña
Esta investigación realizada polo Consello do Audiovisual de Catalunña describe e analiza o sector audiovisual nesta comunidade autónoma.

Análise sectorial. O sector audiovisual galego
O Instituto Galego de Estatística publicou no ano 2002 o seu informe anual económico-financieiro da empresa galega, onde se presta unha especial atención ó sector audiovisual


Requistos mínimos
A maior parte dos traballos de investigación que se publican nesta web son públicos e pódense copiar total ou parcialmente citando sempre ó autor orixinal.Para poder ver estos traballos precisas o plug-in de Adobe Acrobat, que podes baixar gratuitamente na páxina oficial de Adobe.com
Pereira | Investigación | Docencia | Recursos |Lista de distribución| Mapa do sitio | Bestiario | E-mail
(c) Xosé Pereira Fariña, 2003