Definición da materia
Programa
Calendario de exames
Horarios
Bibliografía
Recursos web
 

 


COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN ESCRITA>> DEFINICIÓN DA MATERIA

Esta materia defínese polo estudio e capacitación na tecnoloxía, a análise e a expresión de formas e medios impresos e electrónicos. Teoría e técnica do tratamento da mensaxe periodística.

Preténdese aportarlle ó/á alumno/a coñecementos dos factores determinantes da noticiabilidade e dos procedementos profesionais conducentes á elaboración e á escritura de textos informativos para a prensa e os medios electrónicos en rede. Analízanse técnicas e formas de expresión, o sistema informativo, o discurso xornalístico, a mensaxe, e variables de xénero e modelos.

Deste mesmo xeito, a chegada dos novos elementos que se basean no dixital de seguro que provocará cambios na estrucutra dos sistemas audiovisuais de cada comunidade.

 

Pereira | Investigación | Docencia | Recursos |Lista de distribución| Mapa do sitio | Bestiario | E-mail
(c) Xosé Pereira Fariña, 2003