Definición da materia
Programa
Calendario de exames
Horarios
Bibliografía
Recursos web
 

 


ESTRUCTURA DO SISTEMA AUDIOVISUAL DE GALICIA >> RECURSOS WEB


Asociación Galega de Productoras Independientes
http://www.agapi.org

Cine por la red
http://porlared.com/cinered/

Film Comission de Galicia
http://www.filmcommissiongalicia.org/

Instituto de la Comunicació (INCOM)
http://blues.uab.es/incom/

Mercator Media Project
http://www.aber.ac.uk/~merwww

Portal de Comunicación
http://www.portalcomunicacion.com/

Soportal de cine de Culturagalega.org
http://www.culturagalega.org/avg/

 


 

 

 

Pereira | Investigación | Docencia | Recursos |Lista de distribución| Mapa do sitio | Bestiario | E-mail
(c) Xosé Pereira Fariña, 2003